Tazo PE

play.tazope.com

Version: Tất cả

Nạp Thẻ

Nạp thẻ sẽ quy đổi mỗi 1.000 đ = 1 point. Vào game /p me để kiểm tra.

KHUNG NẠP THẺ TỰ ĐỘNG

Chú ý: Tên TK game là tên đăng nhập vào game. Phân biệt chữ HOA và THƯỜNG

———————————————–